Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

  • #2(1342) | Kylän elostu   Ivan da Al'ona Makarovat
    Mennyt vuon meijän muamo Nina Sem’onovna Makarova täytti 75 vuottu. Tämä kirjutus on meijän kunnivon da suvaičuksen merki hänele.
  • Nikolai Abramovan kel minä tuttavuin 2000-luvun allus. Sil aigua olin yhtehizes ruavos Karjalan sanomat-, Kurjer Karelii- da Molod’ožnaja gazeta Karelii -lehtien kel. Puaksuh kävyin Titovan pihale, kus oldih nämmien lehtien toimitukset, omii kirjutuksii suattamah. Kerran tulin toimitukseh vähästy enne yheksiä čuassuu da näin: pertispäi ozuttihes ruznas, minuu nuorembi mužikku käzipaikku olgupiäl da lähti toizeh kerrokseh, kus oli käzaste.
  • Lopotin Linnamäki on arvokas vardoittavu luonnon da istourien mustomerki. Linnamäilpäi nägyy kogo Kurkijoven kylä.
  • Suomelas-ugrilazet kielet da kul’tuurat päivykodilois -nellivuodehizen projektan loppijaizet piettih Petroskoil vuoziloin varrel. Viizikymmenäine joukko lapsienkazvattajua Ven’an eri kolkispäi kerävyi Karjalah sanelemah da ozuttamah omii kogemuksii ruadajes päivykodilois kazvattiloinke. Suomi-ugrilazien keskes menii projektu oli enne työnytetyn Kielipezä -projektan jatkonnu. Piämiäry on olluh kylbie päivykodilois suomi-ugrilazii kielii sissäh, ku lapsile se tulis luonnollizekse da ellendettäväkse.
  • #1(1341) | Rajan tagua   Olli Hörkkö
    Ruočis eläjät karjalan kielen ystävät kerävyttih tavan mugah pruaznuimah Rastavua. Sih kučuttihgi viizikielizel kandelehel soittajat “Kantele-Marjatat”. Paiči sidä pruazniekkah yhtyi kuuzitostu Karjalan kielen ystävät Ruočis -liittoh kuulujua. Vieljärven Karjalan Kielen Koin hyväkse tänävuon kerättih 3600 Ruočin kronua, nygözen kursan mugah läs 23 000 rubl’ua. Ruočis karjalakse pagizou läs tuhattu hengie. Muamankielenny karjalan kielel pagizou läs sadua ristikanzua.
  • Myöstin 8. pakkaskuudu Anuksen rahvahallizeh kirjastoh kučuttih karjalan kielen da kul’tuuran suvaiččijoi. Täl kerdua paistih kelloloih nähte.
Partn`ourat