Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

  • Kezäl Makoveinnu kylbiettih kezoidu, syödih marjua da kalua. Hos ei ole kypsät garbalot Šärkijärven suoloil, ga kalua pruazniekan gost’att ävven vačan syödih. Tänävuon Šärkijärven eläjät vastattih omal kyläpruazniekal loittozii gostii – Uvven Vilgan Ildukečoi-paginkluuban rahvastu. On “Ildukečois” rahvastu, kuduat ollah rodivunnuot Seesjärven rannoil. Omis roindukohtis avtoubusas ajajes saneltih Zinaida da Vasilii Vasiljevat, Tamara Furtseva da kluuban piälikkö Tatjana Kirilkina. Kaikin hyö paistah omaluadustu Puadenen murrehtu.
  • Karjalan enimis vezistölöis ei sua pyydiä kalua verkoloil. Kylien rahvas ollah jo ammui äijäl huolestunnuot. Karjalan tazavallan virguniekat ei voija panna täh kätty vastah. Aižoinkandajinnu ollah Moskovan da Piiterin piättäjät miehet. Tässäh federuallizet da regionuallizet valduelimet ei voija tulla kompromissah. Kalastajien mielet da ajatukset pahelzutah päivy päiväs. Zakonat da miärävykset vai kuristutah. Äijät ket opitah pyydiä peitoči da varatessah, ga štruafut miärävyksien rikondois vai kazvetah.
  • Mennyt nedälil Karjalan piämies Artur Parfenčikov päiväčelleh ajeli Priäžän piirih. Muatalovuon kannatandu, školien tilandeh uvvekse opastunduvuvvekse da rahvahan mielet oldih ruadomatkan piämiärät.
  • Karjalazil ammuzis aijois on perindö kirikköpruazniekoin aigua kävvä yhteh libo toizeh kyläh. Muga Kinnermän kyläh pruazniekkupiän tuli äijy gost’ua Karjalan da Ven’an eri čuppulois, Suomes da Estouniespäi.
  • Nuamoilu on vahnu lyydinkarjalazien kylä Onieganrannikon piiris, se kuuluu Šuojun kylähaldivoh.
  • #31(1471) | Kandurahvas   Jelena Migunovua on pagizutannuh Marija Filatova
    Tänävuon perindöllizis eländykohtis eläjät vepsäläzet suadih oigevuksen piästä eläkkehele aijemba. Sih nähte sanelou Kanzallizen da alovehellizen poliitiekan kandurahvahien kannatuksen ozaston piälikkö Jelena Migunova.
Partn`ourat