Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

  • On olemas rahvastu, kudamat ehtitäh ruadua ylen äijän hyviä dieluo. I ruadoh net rahvas otetahes ei palkičuksien periä, vai syväinkäskys. Tämän kirjutuksen minä olen kirjutannuh Jekaterina Nikolajevna Gapejevan mustokse. Enämbän nelliäkymmendy vuottu tämä avvoisydämelline naine ruadoi Nuožarven kul’tuurutalois da oli abuniekannu omamualazile.
  • Vieljärveh jo monii vuozii ei kävvä avtoubusat. Kylä ei olis loitton suures juamas, vai kahten kilometrin piäs. Ga siiriči ajajat avtoubusat ei heitytä mäispäi alah kyläh. Kelle pidäy ajua linnah libo piirin keskukseh Priäžäh, se jallai astuu mäil. Mindäh avtoubusat heitettih käyndän suureh karjalazeh kyläh da eigo suas kiänyttiä niidy järilleh?
  • #40(1480) | Tazavaldu   Natalja Antonova, Karjalan tazavallan karjalazien VIII Kerähmön vallittuloin nevvostoh kuului
    Tuliel keviäl pietäh Karjalan tazavallan Karjalazien Kerähmö. Puolitostu kuudu aigua jäi deleguatoin valličendoih. Talvikuun 1. päivässäh pidäy vallita 88 deleguattua kaheksastostu Karjalan paikkukunnaspäi. Petroskoin deleguatoin valličendupäivän ilmoitetah terväh “Oman Muan” da ruadovon kauti.
  • Nygöi rahvahal on äijy mahtuo parandua omua elaigua linnas libo kyläs, kohendua libo nostua mitahto libo pidiä kul’tuurupidoloi. Toiči sih niškoi ei pie ni den’gua, pidäy vaiku himuo. Monet kyläläzet yhtytäh erilazih grantukilboih libo luajitah Alovehellizet Yhteiskunnallizet Ičehalličukset (ven’akse – TOC). Nuožarven kylän eläjät yhtyttih “Hyvyönluadijoin kruugan Vähän päiväs, äijän vuvves – iče kerättih den’gua omih projektoih niškoi. Mittuzii projektoi kannatettih paikallizet rahvas?
  • #39(1479) | Yhteiskundu   Oma Mua
    Kyläh azetettih mustomerki karjalan kielen vardoiččijoile Grigorii Makarovale da Vladimir Brendojevale.
  • Onieganrannikon piirin Meliorativnoin kyläs jo mondu vuottu opastetah karjalan kieldy. Enne kieldy opastettih päivykois da školas, nygöi vaiku päivykois.
Partn`ourat