Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

  • Veškelys on suan kilometrin piäs Petroskoispäi Suojärveh päi. Kylä on sijoitunnuhes ylen čomal kohtal: tiä on 12 järvie da seiččei suurdu mägie. Veškelykseh kuuluu äijy piendy kylästy – Makkoila, Hoškoila, Padagju, Vaččoila, Pedri, Pappila.
  • Jo viizitostu vuottu Anuksen kirjasto pidäy “On hengis kieli tuattoloin” lugijoin kilbua karjalan kielel. Tänä vuon kilbu piettih 20. sulakuudu karjalan da vepsän kirjukielen päivänny kuulužan runoilijan Vladimir Brendojevan mustokse, kuduale tänä vuon täyttyis 85 vuottu.
  • Mennyt nellänpiän Karjalas loppi oman ruavon kogo Ven’an enzimäine Starina-nimine kilbu, kuduah yhtyttih eri kul’tuuroin eepillizien pajoloin ezittäjät. Kilbu oli omistettu tundietun onegantagazen biliinoin pajattajan Trofim R’abininan 215-vuozipäiväle. Piäpalkannu on mahto tulla kezäl Petroskoile da Kižin suarele oman konsertanke.
  • Mennyt kolmanpiän Petroskoin valdivonyliopiston seinis piettih suuri da merkittävy pido – karjalankieline sanelu. Sidä hommuamas oldih Karjalan Rahvahan Liitto da Petroskoin valdivonyliopisto.
  • Ei muga ammui oli se aigu, konzu naizet piettih piäs paikkoi da čepčoi, ei kävelty pal’l’ahin piälöin. Nygöihäi meijän piähyöt-rukat kestetäh vihmua da päiväzen pastuo, tukat mutistutah da katkeillahes. Vieljärven akat piätettih kiändiä vahnat perindöt da ommelta vahnat čepčat uudeh tabah. Hyö kerryttih Karjalan Kielen Kodih, ennepäi valmistettih movvakkahat čepčan viilendykuavat da otettihes ruadoh. Kai oli ommeltu lyhyös aijas. Uuzi piäh pandavu rodih kaikile mieleh, erähät ei ni ruvettu heittämäh sidä da harpattih kodih čepčaine piäs.
  • Karjalan Rahvahan Liiton kahteskymmenes seiččemes vuoronmugaine vuozikerähmö piettih mennyön pyhänpiän Petroskoil jo tavan mugah Elias Lönnrotan nimizes suomelas-ugrilazes školan seinis. Suuremban karjalazien yhteiskunnallizen organizatsien vuozipido meni rauhuon-tervehyön luaduh. Uudizennu oli Vieljärven kylän teatrujoukon ezitys ”Douhtorilluo”, kirjuttajan Paavo Harakan kerdomuksen pohjale luajittu.
Partn`ourat